CV


Középiskolai tanulmányaimat a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végeztem 1990 és 1994 között. Középiskolai magyar nyelv és irodalom, illetve történelem szakos tanári képesítésről szóló oklevelet 2000-ben szereztem a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Ösztöndíjasként felvételt nyertem az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájába, tanulmányaimat a Magyar Nyelvészet Program Névtan alprogramján 2003-ban fejeztem be. A doktori szigorlatot 2006-ban summa cum laude eredménnyel zártam. Az Északkelet-Magyarország személyneveinek komplex nyelvi elemzése (1401-1526) című PhD-értekezésemet 2008. november 11-én védtem meg summa cum laude eredménnyel. A disszertáció anyaga két önálló kötetben jelent meg 2010-ben.

2001 októberétől az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén egyetemi tanársegédként, 2009 októberétől egyetemi adjunktusként Nyelvészeti proszeminárium, Hangtörténet, Történeti szótan, Dialektológia, Élőnyelvi terepgyakorlat kurzusokat és névtani szakszemináriumokat, 2011-től évfolyam-előadást, valamint PhD-órákat tartok.

2007 és 2011 között tagja voltam a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE közös szervezésében Kiss Jenő vezetésével működő Geolingvisztikai Kutatócsoportnak, amely a Magyar Nyelvjárások Atlasza követéses vizsgálatát végezte. 2007 októberében elnyertem az Oktatási Minisztérium Deák Ferenc Ösztöndíját, melynek keretében további nyelvtörténeti, névtani és nyelvjárás-történeti kutatásokat végezhettem a magyar személynévtörténet területén. 2011-től az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja segítségével névföldrajzi kutatásokat folytatok a történeti családnevek körében. A Történeti magyar családnévatlasz létrehozásához kapcsolódó kutatási program keretében a történeti Magyarország XVIII. század eleji családneveinek több szempontú elemzésére kerül sor.

1999 óta tagja vagyok a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, 2012-től az MTA Köztestületének. Az általam 2005 óta szerkeszetett Magyar Névtani Értekezések sorozatban eddig öt kötet látott napvilágot. Eddig három könyvem és negyvennél több tanulmányom jelent meg. 2012-ben megkaptam a névtannal foglalkozó fiatal (40 éven aluli) kutatók számára alapított Kiss Lajos-díjat.


Személyes adatok 


1976. január 24-én születtem Kisvárdán. Feleségem Láncz Éva Anna. Négy gyermek édesapja vagyok (Zalán, 2004; Sarolta, 2011; Álmos Apaj, 2013; Levente, 2014).

Szakmai önéletrajz 

Bemutatkozás